محرم ماهی که واقعه کربلا در آن رخ داد، از راه رسید. بار دیگر شوری در دلها افتاد و شعور در کند و کاو قرار گرفت. حسین ع و یارانش برای چه کشته( شهید) شدند؟ مبارزه و مرگ امام حسین ع و یارانش چه درسی برای ما دارد؟ 

امام حسین ع به دلیل کنار نیامدن  با ظلم و فساد سیستمی که مدعی خلافت مسلمین بود، شهید شد. او به ما شیعیان و به همه انسانهای حتا غیر متدین به دینی خاص، آموخت که نباید تصور کرد که زندگی به هرصورتی، ارزش زیستن دارد. گاهی باید از زندگی برای هدفی والاتر دست شست. بیان حق از برخی مصلحت اندیشی ها مهمتر است، بی خطی سیاسی به معنای اختلاط حق و باطل و طرفداری از هر دو نیست. آزاد مردی دنیوی ( سکولار) از کج اندیشی دینی و تعصب های کور بهتر است. اشک و آه اگر چه در هر واقعه ی تراژیک و غمبار لازم و حتا گاه به مثابه شعار ضروری است، اما از منظر الهیاتی فدیه گناهان نیست و حسین ع نیز ، مانند آنچه مسیحیان در باره عیسی معتقدند، کشته نشده است تا فدیه گناهان عزاداران شود. 

حق پویی و حق گویی و حق شنوی راه و مرام حسین ع است. مراسم سخنرانی و منبرها و دسته روی ها اگر این سه را نداشته باشند، مناسک گرایی پوچ هستند که کارکردهای آن شاید نوعی همبستگی اجتماعی باشد اما این کارکرد نه معنویتی می آفریند و نه اخلاقی می فزاید. واقعه کربلا بعثتی دو باره برای نشان دادن مکارم اخلاق بود. اصول اخلاقی متعارف صداقت، تواضع و احسان است. هر کس از ما که این سه را ندارد، حسینی نیست ولو اشکها بر حسین بریزد. اشک چنین فردی یک نوع فعل و انفعال فیزیولوژیک است که امری طبیعی است، اشکی که ائمه ع برای امام حسین ع می ریختند همراه با صداقت؛ تواضع و احسان بود و این اشک معنوی و معنا ساز است. 

انسان اخلاقی کسی است که با این سه می زید؛ عزاداران و شیفتگان حسین ع صداقت پیشگان، تواضع دارندگان و احسان کنندگانند. اگر چنین نیستیم خود را گول نزنیم. نه حسینی هستیم و نه اخلاقی.