در فضای شبکه های اجتماعی و تبادل اطلاعات، احساس می کنم چیزی برای گفتن ندارم. فقط این را با شما بگویم 

خواندن برای کسب اطلاعات 

خواندن برای درک و شناخت

هر چه بیشتر در شبکه های اجتماعی عضو شویم، از خواندن برای درک و شناخت که از راه تامل و تدبر و مطالعه روشمند و هدفمند کتاب ها و مقالات منتشره و مشاهده دنیای واقعی حاصل می‌شود، بیشتر باز می‌مانیم .

از سوی دیگر اگر همه درهای شبکه های اجتماعی را بر خود ببندیم، اطلاعاتی که احتمالا موضوع تحقیق و تفحص بیشتر ما شوند، و موجب آشنایی با سطح عمومی معرفت در میان کنش گران ایرانی  شوند ،‌نیز حاصل نمی‌شود. 

وایبر، واتس اپ، تلگرام، لاین .... خوب‌های مضرند . 

خواندن برای شناخت بهتر از خواندن برای کسب اطلاعات است؛ هر چه کم اطلاع تر اما با معرفت و شناخت عمیق تر در موضوع یا موضوعی خاص ، بهتر است. 

خوب است از میان مطالبی که در میان این خوب های مضر هست؛ وارد گروه‌ها و کانال‌هایی شویم که در راستای حوزه علمی و تحقیقی است و در انتخاب کانال ها و گروه های تفریحی و سرگرمی نیز روحیه و سنخ روانی خودمان را در نظر داشته باشیم. 

به هر حال بهتر است به دانسته‌ها عمق و استدلال ببخشیم تا اینکه فقط بخوانیم.