بوی خوش بهار نارنج

پاسخ به اینکه چرا کم می نویسم؟
نویسنده : پدر خوب - ساعت ۱۱:٤٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۱۱/٢٧
 
مدتی است که به این احساس عمیق و سنگین رسیده ام که : 
سایر مردم برای این خلق نشده اند که با آنها سرگرم شوم.
مخاطبان اندک من آن « سایر» هستند که نمی خواهم با آنها سرگرم شوم. راه رهایی از این حس را نمی یابم!!

 
 
حوادث این روزهای روسیه و سخنرانی سال گذشته پوتین علیه مسلمانان
نویسنده : پدر خوب - ساعت ۱۱:۱٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۱۱/۱٦
 

افراط مسلمانان سلفی و وهابی و هر گروه دینی از هر دین و مذهبی به یقین محکوم است. اما در جهانی که زندگی می کنیم تنوع مذهبی و دینی و قومیتی بسیار مهم است. شنیدن چنین سخنانی در باره یک اقلیت دینی از رئیس دولت یک کشور که خود را از یکی از دو قطب هسته ای و سیاسی بزرگ دنیا می داند، بسیار سنگین و خطرناک است.  با توجه به سوابق این کشوربویژه در زمان استالین ممکن است آدمی را  به این نتیجه برساند که اگر انفجاری صورت می گیرد می توان گفت شاید برای اثبات حرفهای این مرد باشد که خود نیروهای امنیتی این کشور انجام می دهند!!! 

 

ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در دوما ( مجلس این کشور) سال گذشته در روزی مثل دیروز 4 فوریه سخنرانی کرد و در باره اقلیت های دینی در این روسیه سخنانی گفت که با توجه با حوادث این روزهای روسیه جالب توجه است!:

"In Russia live like Russians.    Any minority, from anywhere, if it wants to live in Russia , to work  and eat in Russia ,  should speak  Russian, and should respect the Russian laws.    If they prefer ShariaLaw, and live the life of Muslim's then we  advise them to go to those  places where that's the state law.    Russia does not need Muslim minorities. Minorities need Russia , and we  will  not grant them  special privileges, or try to change our laws to fit their desires, no  matter how loud they  yell 'discrimination'. We will not tolerate disrespect of our Russian culture.    We had better learn from the suicides of America , England , Holland   and  France , if we are to survive as a nation.    The Muslims are taking over those countries and they will not take over Russia .   The Russian customs and traditions are not compatible with the lack of  culture or the primitive ways of  Sharia Law and Muslims.    When this honorable legislative body thinks of creating new laws, it  should have in mind the  Russian national interest first, observing that the Muslims Minorities  Are Not Russians.

« در روسیه مثل روس ها زندگی کنید. هر اقلیتی ، از هر کجا که باشد، اگر می خواهد در روسیه زندگی کند ، کار کند ، و بخورد، باید روسی صحبت کند و باید به قوانین روسیه احترام بگذارد. اگر قوانین شریعت را ترجیح می دهند و بخواهند بر اساس اسلام زندگی کنند، به آنها توصیه می کنیم به جاهایی بروند که شریعت اسلام جزء قوانین دولتی آن جاهاست. روسیه نیازی به اقلیت های مسلمان ندارد. این اقلیت های مسلمان هستند که به روسیه نیاز دارند. ما هیچ امتیازی به آنها نمی دهیم. هیچ اقدامی نمی کنیم که قوانین خود را به نفع خواست آنها تغییر دهیم. برای ما مهم نیست که چقدر صدایشان را بلند کنند و فریاد « تبعیض» بر آورند. ما بی احترامی به فرهنگ روسی خودمان را تحمل نمی کنیم. ما از خودکشی ها ی امریکا،انگلستان و هلند و  فرانسه درس خوب تری آموختیم و آن اینکه اگر ما می خواهیم به عنوان یک ملت زنده بمانیم باید تجربه آنها را تکرار نکنیم. مسلمانان در  حال غلبه بر این کشورها هستند ولی آنها نخواهند توانست بر روسیه غلبه کند و آنرا به تصاحب خود در آورند. رسم ها و سنت های روسی با بی فرهنگی و روش های ابتدایی و پیش پا افتاده ی قوانین و احکام شریعت و مسلمانان کنار نمی آید. اگر این مجلس قانون گذاری به تصویب قوانین جدیدی می اندیشد باید توجه داشته باشیم که منافع ملی روسیه در اولویت اول است و نیز توجه داشته باشیم که اقلیت های مسلمان روسی نیستند»

 

سیاسیون دوما ( نمایندگان مجلس) 5 دقیقه سرپا به تشویق پوتین پرداختند!!!!


 

 


 
 
خواسته های یک مــــــــــــــــادر پیر
نویسنده : پدر خوب - ساعت ۱٠:٤٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱۱/٩
 
خواسته های یک مــــــــــــــــادر پیر

فرزند عزیزم:
آن زمان که مرا پیر و از کار افتاده یافتی،
اگر هنگام غذا خوردن لباس هایم را کثیف کردم و یا نتوانستم لباس هایم را بپوشم،
اگر صحبت هایم تکراری و خسته کننده است،
صبور باش و درکم کن؛
یادت بیاور وقتی کوچک بودی مجبور میشدم روزی چند بار لباس هایت را عوض کنم،
برای سرگرمی یا خواباندنت مجبور میشدم بارها و بارها داستانی را برایت تعریف کنم؛
وقتی نمیخواهم به حمام بروم مرا سرزنش و شرمنده نکن؛
وقتی بی خبر از پیشرفت ها و دنیای امروز سوالاتی میکنم، با تمسخر به من ننگر؛
وقتی برای ادای کلمات یا مطلبی حافظه ام یاری نمیکند، فرصت بده و عصبانی نشو؛
وقتی پاهایم توان راه رفتن ندارند، دستانت را به من بده، همانگونه که تو اولین قدم هایت را کنار من برمیداشتی.
زمانی که میگویم دیگر نمیخواهم زنده بمانم و میخواهم بمیرم، عصبانی نشو؛ روزی خود میفهمی
از اینکه در کنارت و مزاحم تو هستم، خسته و عصبانی نشو.
یاریم کن همانگونه که من یاریت کردم.
کمک کن تا با نیرو و شکیبایی تو این راه را به پایان برسانم.
فرزند عزیزم:
آن زمان که مرا پیر و از کار افتاده یافتی،
اگر هنگام غذا خوردن لباس هایم را کثیف کردم و یا نتوانستم لباس هایم را بپوشم،
اگر صحبت هایم تکراری و خسته کننده است،
صبور باش و درکم کن؛
یادت بیاور وقتی کوچک بودی مجبور میشدم روزی چند بار لباس هایت را عوض کنم،
برای سرگرمی یا خواباندنت مجبور میشدم بارها و بارها داستانی را برایت تعریف کنم؛
وقتی نمیخواهم به حمام بروم مرا سرزنش و شرمنده نکن؛
وقتی بی خبر از پیشرفت ها و دنیای امروز سوالاتی میکنم، با تمسخر به من ننگر؛
وقتی برای ادای کلمات یا مطلبی حافظه ام یاری نمیکند، فرصت بده و عصبانی نشو؛
وقتی پاهایم توان راه رفتن ندارند، دستانت را به من بده، همانگونه که تو اولین قدم هایت را کنار من برمیداشتی.
زمانی که میگویم دیگر نمیخواهم زنده بمانم و میخواهم بمیرم، عصبانی نشو؛ روزی خود میفهمی
از اینکه در کنارت و مزاحم تو هستم، خسته و عصبانی نشو.
یاریم کن همانگونه که من یاریت کردم.
کمک کن تا با نیرو و شکیبایی تو این راه را به پایان برسانم