بوی خوش بهار نارنج

قلم در پرانتز!!!
نویسنده : پدر خوب ( باقر طالبی دارابی ) - ساعت ۱٠:٥۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۳/٢۱
 

برای مدتی قلم  به سان طوفانی در پرانتز خواهد بود تا شاید راهی به ساحل بیابم. پس بدرود 

شاید وقتی دیگر.... باز آیم