بوی خوش بهار نارنج

یک نکته روش‌شناختی
نویسنده : پدر خوب ( باقر طالبی دارابی ) - ساعت ٤:۳٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٦/٥
 

 

سه  رویکرد یا روش شناسی عمده در علوم اجتماعی وجود دارد که عبارتند از:

  1. 1.     پوزیتیویسم
  2. 2.     رئالیسم
  3. 3.     تفسیر گرایی

هر یک از این سه رویکرد روش شناختی با چهار بخش فرعی توضیح داده می شود که عبارت است از :

  • هستی شناسی ( آنتولوژی)

یعنی باورهای بنیادی فرد در باره ی جهان اجتماعی و رابطه ی آن با کنش گران اجتماعی

  • معرفت شناسی ( اپیستمولوژی )

یعنی بحث از اینکه اعتبار و قابلیت اتکا ( reliability and validity ) آنچه که می دانیم و معتقدیم که هست، چیست.؟( آیا این پذیرش بر اساس اعتماد به دیگری است ، ایمان است ، مشاهدات تجربی است یا از راه تفسیر یا تجربه شحصی و راه های دیگر)

  • روش شناسی ( متدولوژی )

یعنی بحث از اینکه کار تولید شناخت معتبر و قابل اتکا را از چه روشی باید انجام داد.؟

یعنی بحث از اینکه ما چگونه به ساخت شناخت نظری در باره ی جهان اجتماعی دست می زنیم.

  • روش ها ( متدها )

یعنی بحث در باره ی اینکه ما در عمل برای جمع آوری اطلاعات برای آزمودن یک نظریه از چه ابزاری استفاده می کنیم.؟(ابزار اساسی مانند پرسش نامه،مصاحبه، آزمایش ، مشاهده ی مشارکتی و غیره)