بوی خوش بهار نارنج

سلام به شهامت دانشجویی!
نویسنده : پدر خوب ( باقر طالبی دارابی ) - ساعت ۳:۱۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٧/۱٠
 

سلام به تو ای دانشجو !

می‌دانم که رسالت دانشجو بودن را خوب می‌دانی

اما شهامت دانشجو بودن را هم بشناس.

 شهامت حق طلب بودن. فرزند دلیل بودن. پیرو استدلال بودن.

 شهامت دانشجو بودن را بشناس.

 شهامت زبان حق بودن. زبان تلخ بودن.

شهامت نقد کردن، رد کردن.

شهامت نه گفتن، نه شنیدن.

شهامت سختی دیدن، سختی کشیدن.

سلام ؛ به تو ای دانشجو

سلام به شهامت دانشجویی تو.

آغاز درسها و جستجوگری‌هایت مبارک!