طوطی بودن یا الاغ بودن مساله این است!

اگر بر سر دوراهی طوطی بودن و الاغ بودن قرار بگیرم ، الاغ بودن را ترحیح می دهم. بار کش چموش بهتر از قفس نشین خوش نوش  است. اگر طوطی شدم باید در « قفس اعتقاد و اندیشه » دیگری بازی کنم و اگر الاغ باشم اگر چه بار کش دیگری‌ام اما حد اقل می‌تواننم ازادانه « عر عر » کنم. «عرعر ازادانه» بهتر از «آواز در بند» است.

ولاتکن عبد غیرک لقد جعلک الله حرا( بنده ی دیگری نباش چرا که خدا ترا آزاد آفرید) 

به گفته الاغ در سریال زیبای کلاه قرمزی « جیگرم »! 

/ 15 نظر / 7 بازدید
نمایش نظرات قبلی
احمد

من نه وابسته به اینم ، نه به آن خـــــری آزاده ام از کــــار، کنان ! قـــاطی ایـــن خر و آن خر نشوم تـــا کـــه آلوده نگردم بــــــه خران یــک خــــر مستقلم از همه سو نیستم هیـــــچ ز چیـــــزی نگران در پی یـــــونجه و شهرت ، هرگز گـــول پولی نخورم چــــون دگران عــرعــری می کنـــم از روی صفا هــم در آزادگی و ، هــم خفقان شـــرط آزادگـــــی خــــــر ، بشنو دوری از یونجه و پــول و انسان !!

احمد

سراینده شعر الاغ جون می باشد که در وصف خودش این شعر رو می گه خــری هستم کــه عرعر می کنم من خودم را بی خودی ، خر می کنم من دهد هر کس به بنده ، وعده ای هــم خرم ، آن وعـــده ، بــاور می کنم من بـــود انسان رفیـــــــق خـــوب بنــــده بــــرایش کـــــار بهتـــــــر می کنم من دهــد بــــا جیره بندی جو بـــــه بنده رژیمــــی دارم و ســـــر می کنم من نــــدارم چـــــــاره ای جز صرفه جوئی خــــــریت را مکــــرر ، می کنم من اگــــر دستم رسد بــــــر چــرخ گردون تمام آدمـــــا ... خـــــر می کنم من !

bf

عطار » منطق‌الطیر » حکایت سیمرغ ابتدای کار سیمرغ ای عجب جلوه‌گر بگذشت بر چین نیم شب در میان چین فتاد از وی پری لاجرم پر شورشد هر کشوری هر کسی نقشی از آن پر برگرفت هرک دید آن نقش کاری درگرفت آن پر اکنون در نگارستان چینست اطلبو العلم و لو بالصین ازینست گر نگشتی نقش پر او عیان این همه غوغا نبودی در جهان این همه آثار صنع از فر اوست جمله انمودار نقش پر اوست چون نه سر پیداست وصفش رانه بن نیست لایق بیش ازین گفتن سخن هرک اکنون از شما مرد رهید سر به راه آرید و پا اندرنهید جملهٔ مرغان شدند آن جایگاه بی‌قرار از عزت آن پادشاه شوق او در جان ایشان کار کرد هر یکی بی صبری بسیار کرد عزم ره کردند و در پیش آمدند عاشق او دشمن خویش آمدند لیک چون ره بس دراز و دور بود هرکسی از رفتنش رنجور بود گرچه ره را بود هر یک کار ساز هر یکی عذری دگر گفتند باز

خواننده

سپاس فراوان از شما استاد عزیز برای مباحث خوبی و بسیار مفید وکاربردی که در این صفحه مطرح می کنید. از جناب فیلسوف برای یادآوریه حکایت موش و گربه عبید زاکانی ممنون. اگر داری تو عقل و دانش و هوش بیا بشنو حدیث گربه و موش بخوانم از برایت داستانی که در معنای آن حیران بمانی http://ganjoor.net/obeyd/moosh-gorbe/

دارابکلا20

در مثال مناقشه نیست ... اما یک آن احساس کردم که باغ وحش آمدم چون اینجا صحبت از انواع حیوانات هست... به نظرم هر کی در جایش باشه بهتره یعنی ما همون آدم باشیم بهتره...

سیدعلی اصغر

من "انسان"دوست دارم که بر الاغ بنشینم وبه دشت بروم با قفس طوطی تا آزادش کنم

عارف آهنگر

تعطیلات نوروز با عده ای از دوستان رهسپار جایی بودیم. همراه ما بچه ها هم بودند. در میانه راه الاغی دیدیم که در دشتی فراخ می خرامید و بی اعتنا به دار و دسته آدمیان از برای خویش می چرید. با یاران گفتم: «من هیچ مشکلی ندارم اگه کسی بهم بگه الاغ!» یاران فغان برآوردند که «ای مرد! این چه سخن بود؟» در پاسخ گفتم: «شما بگید من چه برتری ای نسبت به این حیوون دارم؟» یکی از بچه های جمع که به زحمت 12 سال می داشت در آمد که: « تو عقل همی داری و او، نه.». نگاهی به آن نوجوان انداختم و گفتم: «آری حق با توست، من عقل دارم و این حیوان، نه. اما من با همین عقل خویش چه جنایتها که در حق زمین و موجودات دیگر می کنم و او، نه! حال بگوی کدامیک برتریم؟» ملتزمان از درد گریبان چاک زده ، سیل اشک از دیدگان خویش جاری ساخته و به سرعت از منطقه مورد نظر همی در برفتند!

فیلسوف

عجیب است برخی از دامنه خوانان ادبیات تمثیلی به این زیبایی و شفافیت را درک نمیکنند. پس مطالعات شما برخی دامنه خوانان همانطور که در گذشته گفته ام کاملا سطحی ست. نقدی که بر این نوشتار در دامنه آمده تهی از معرفت تمثیل شناختی ست. برای آنکه برخی از دانشمندان دامنه خوان کاراکتر تمثیلی و طوطی وار خود را درک کنند گوشه ای از گفتگوی هدهد و طوطی از منطق الطیر عطار را ذکر میکنم: طوطی امد با دهان پر شکر در لباس فستقی با طوق زر پشه گشته باشه ای از فر او هر کجا سرسبزیی از پر او در سخن گفتن شکر ریز امده در شکر خوردن پگه خیز امده گقت هر سنگیندل و هر هیچ کس چون منی را اهنین سازد قفس من در این زندان اهن مانده باز ز ارزوی اب خضرم در گداز من نیارم در بر سیمرغ تاب بس بود از چشمه ی خضرم یک اب سر نهم در راه چون سودایی می روم هر جای چون هر جایی چون نشان یابم ز اب زندگی سلطنت دستم دهد در بندگی هدهدش گفت ای ز دولت بی نشان مرد نیود هرک نبود جان افشان

فیلسوف

جان ز بهر این بکار اید تورا تادمی درخورد یار اید تورا اب حیوان خواهی و جان دوستی رو که تو مغزی نداری پوستی جان چه خواهد کرد بر جانان افشان/ در ره جانان چو مردان جان افشان ***اگر بازهم متوجه نشدید شعر را برایتان تفسیر خواهم کرد*** هدهد: مرغي است كه چشمي بينا دارد. چون ديو وجود خود را مهار كرده است، رازدار سليمان نبي است، هدهد نظري گنجا دارد و جاي آب را در بيابان مي داند و مرغان ديگر را راهنمايي ميكند. او پرهيزگار و با تقوا است و مرغان تشنه را به طرف آب هدايت مي كند. طوطي: رفيق حضرت خضر كه به حيات ماندگار و جاودان و به چشمه آب حيات علاقه دارد. نمونه اي از مردمان اهل ظاهر و تقليد كه به دنياي باقي و حيات جاويد اعتقاد دارند.

فیلسوف

دوستان عرب زده که همچون طوطی جیغ و داد میکنید و حوصله هر بنی بشری را سر می آورید و در تفکرات خود دگماتیسم را سور زده اید، منظور از الاغ "حمار" عربی نیست. توجه کنید به الاغ در ادبیات کهن پارسی. و اندکی در باب کاراکتر الاغ: الاغ بیش از هر حیوان دیگری باهوش و زیرک است. این حیوان هنگام وقوع بلایای طبیعی همچون سیل و زلزله و... زودتر از هر حیوان دیگری فریاد راه می اندازد و همه جا پر می شود از صدای عرعر او. الاغ هرگز بی دلیل عرعر نمیکند و هرگاه با عرعر خر مواجه شدید حتما پیرامون او را بنگرید چراکه حتما ماجرایی رخ داده است. اما طوطی پرنده ای زیبا و تقلیدکار. اگر سخن گو باشد مانند بسیاری از انسانها بسیار جذاب و دلنشین است اما همواره سرو صدایش بدون دلیل و برای جلب توجه است. تلمیح به برخی انسان ها که خیلی حرف میزنند اما در عمل باز هم فقط حرف میزنند. من هم ترجیح میدهم در مواقع اضطراری یک عرعر حساب شده سر دهم تا انکه در قفس "اندک نویسی، خام دستی و فلج اندیشه" مدام جیغ و داد کنم.