میلاد کریم اهل بیت مبارک

سلام بر حسن بن علی، آنکه قلبش از صلح و آشتی پر بود و بر این خواست قلبی خویش چه تدبیرها که نکرد و چه سختی ها که نکشید. سلام بر او که مظلوم است چرا که اصولا در نظم این جهانی روزگاران، صلح خواهان مظلومند و جنگ افروزان در طول مانند همیشه تاریخ ، در صدر اخبار. حسن بن علی امام تدبیر، صلح و ایستادگی است.

دیروز در روز میلاد حضرتش، جابجایی منزل صورت دادیم و فرصتی نشد در اینجا چیزی بنگارم. نوشته سال گذشته ام را که با حسی خاص در باره آن حضرت نوشته بودم، دوباره مرور کردم و می خواهم که شما نیز مرور کنید.

ای کریم اهل بیت ، ممنونم از کرامتت.

/ 0 نظر / 9 بازدید