سایه نشینی در سایه ی دانشگاه ادیان

ن والقلم و مایسطرون

آنچه به نام دانشگاه ادیان و مذاهب می‌شناسید روزگاری نه چندان دور با نام مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب تاسیس شد و هدف آن پرورش محقق و متخصص  و انجام تحقیقات راهبردی و کاربردی در باره ادیان و مذاهب اسلامی بود. قرار بود جمعی کوچک اما کیفی و مجهز به زبان روز  در کنار هم در دو بخش ادیان جهان و مذاهب اسلامی کار کنند تا  پس از طی دوره‌هایی زیر نظر اساتید برجسته داخلی ( مانند استاد ملکیان و توفیقی و لگن هاوسن و خارجی! که بصورت کارگاهی برگزار  می شد در حوزه‌ای خاص متخصص شوند. تربیت شدگان باید  با تکیه‌ بر آموخته‌ها و تجربه‌های زیستی خویش جمعی دیگر را با همین روال تربیت کنند. به لحاظ اجرایی نیز اهدافی در نظر گرفته شده بود که می‌توان در این کلام پایه‌گذار وریاست مرکز  یافت که  گفته بود " بر اساس تجربه‌ام در معاونت ارتباطات سازمان فرهنگ و ارتباطات در یافتم که ما حتا اگر بخواهیم یک رایزن خوب داشته باشیم باید افرادی باشند که به ادیان جهان و دین خاص کشوری که به آن جا اعزام می‌شوندف واقف باشند.به همین دلیل این مرکز پژوهشی را بنا نهادیم "

چند نکته:

1. اینک از آن مرکز خبری نیست چرا که در طی فرایندی موسوم به دگردیسی سازمانی به نهادی به نام دانشگاه تبدیل شد. دانشگاه را در ایران در مقابل پژوهشگاه بکار می‌برند . البته پژهشگاه‌هایی داریم که کار دانشگاهی می‌کنند مانند پژوهشگاه امام خمینی که ایه الله مصباح یزدی بنا نهاد. این  مجمل خود حدیثی مفصل دارد که تو بخوان یا شاید بهتر باشد بگویم بدان. در آغاز طلبگی در ابتدای کتاب صرف میر می‌خواندیم که بدان .... و هر استادی توضیح می‌داد که چرا بدان گفت و بخوان نگفت... اینک باز به همان ابتدای صرف میر بر می‌گردم و می‌گویم بدان که دانشگاه با پژهشگاه فرق دارد و چه تفاوت و تمایز غمناک و بحران‌زایی!!!

2. گذار از یک مرکز تحقیقاتی به یک دانشگاه با همه مخالفت‌هایی که به تعبیر ریاست دانشگاه  روشنفکران نق نقو  انجام دادند  انجام شد. دوران گذار خود ماجراها دارد که در اینجا نمی‌گنجد!!! باید در این باره به سراغ معاون وقت آموزش و  قائم مقام وی و صد البته مقام مافوق رفت که بی توجه به آن نق نق روشنفکرانه عزم خود جزم نمودند تا گذر کنند! در این مرحله گذار نیز روشنفکران سخت کوش و آگاه به زمان نق‌های خود را زدند اما به هر حال آنها کار را پیش بردند! تا آنکه در سال 1383 یا 1384 ابتدا مرکز آموزش عالی و سپس دانشگاه غیر انتفاعی و غیر دولتی ادیان و مذاهب متولد شد! روشنفکران آن مجموعه بدون اینکه موافق این تولد باشند  با این کودک به مهربانی برخورد کردند و سعی کرده‌اند این تازه به دنیا و دوران رسیده را تر و خشک کنند.

3. در دوران کودکی و رشد و تربیت این نوزاد باز شاهد دلسوزی‌های روشنفکران بودیم که فریاد بر می‌اوردند که این نوزاد را باید طوری تربیت کرد که درنده نشود و پژوهش را نبلعد. باز این دلسوزی نق روشنفکری تلقی شد.نزاع سنت و مدرنیته  روشنفکر و تاریک‌فکر ادامه یافت. برخی روشنفکران با مرقومه‌های 17 بندی و نوشته‌های اعتراضی و بیانات اعتراضی دلسوزانه به راه عقلانی خویش ادامه دادند. راه نقد و مراقبت. راه پرورش انتقادی را در پیش گرفتند.  اما هر بار این تفکر مقابل بود که سوار بر موج راه انداز جاانداز  راه خود پیمود. برخی از آنان تا وقتی که تفکر مقابل راه انداز جا انداز مانع فعالیت انها نشد به کارشان بر اساس نظریه سکوت فعال یا کنش اصلاحی ادامه دادند. اما .... اینک گاهی باید پرسید راستی فلان استاد نظریه پرداز که همه ما مدیون نظرات و اندیشه‌ی او هستیم کجاست؟ یا باید پرسید راستی این یا آن معاون یا مسوول فلان دفتر و دستک که بر روی کار است نان توانایی‌اش را می خورد یا ناتوانی‌اش را؟

4. اینک دانشگاه با سه دانشکده و نه رشته و با حدود تقریبا 1000 دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد و حدود 50 عضو هیات علمی از دانشیار به پایین تا دیپلم دارد که به این دانشجویان درس می‌دهند. اینک بخش پژوهش که قرار بود محوری ترین بخش مرکز مطالعات ادیان باشد در محاق رفته است! اینک اعضای هیات علمی همه در ز زندگی و ع علم و پ پژوهش در تنگنا قرار دارند . اینک دانشجویی که سر و گوشش برای پژوهش می‌جنبد و درس‌ها را جدی می‌گیرد معترض است. استاد معترض است. مسوول فلان بخش و واحد معترض است. آیا واقعا همه نق می‌زنند؟ آیا روشنفکری در دانشگاه اپیدمیک شده است؟

5. باز باید سرنوشت از سر نوشت. کاش نق نق روشنفکری را بر بله قربان گویی یک عده که نه روشنفکر بودند و نه اصولا فکری داشته‌اندترجیح می‌دادیم. اینک اگر دانشگاه بر قرار است بر دوش و دیش همین به قول بعضی‌ها روشنفکران نق نقوی دانشگاه است. دانشجو پرسش‌هایش را نزد کسی پاسخ می‌گیرد که در فضای دانشگاه آن کس روشنفکر نق نقو است.

آیا اینکه گفته شود آموزش و رشد بخش‌های آموزشی پژوهش و قدرت پژوهش را از اهالی یک مرکز علمی و تحقیق می گیرد نق نق روشنفکری است؟

آیا اگر گفته شود وقت دانشجو امانت است در دستان ما اگر برای آن امکانات و برنامه‌ها و اساتید درست و حسابی نداشته باشیم در امانت خیانت کرده ایم نق نق روشنفکری است؟

آیا اگر گفته شود دین پژوهی برای خود تعریف و مفهوم دارد و ابزار خاصی برای آن لازم است این نق نق روشنفکری است؟

آیا اگر گفته شود برخی از آنهایی که به عنوان استاد بر سر کلاس کارشناسی ارشد می‌روند شرایط لازم برای تدریس در مقطع فوق دیپلم را هم ندارند نق نق روشنفکری است؟

آیا اگر گفته شود باید دانشجو را ارج نهاد و او را انبار داده‌ها و اطلاعات ندانست و باید از پس پاسخ به هر پرسشی یک پرسش یا پرسش های جدید در او پدید آورد چرا که پرسش کلید دانایی است این میشود نق نق روشنفکری؟

آیا اگر گفته شده است که بگذارید یک مرکز تحقیقی داشته باشیم پذیرای زبدگان و نخبگان دین پژوه باشد نق نق روشنفکری بود. اینک که باز از بیرون دعوت می‌کنید و مسوول فلان نهاد پژوهشی می کنید!

آیا آیا و ایاهای بسیار دیگر....

در پایان به همه آنهایی که با نق نق روشنفکری خود نشان دادند که راه درست را ترسیم می‌کرده‌اند تبریک می گویم. اعلام می‌دارم دست از روشنفکری به این معنا بر ندارید. اگر چه خودم به تبعیت ااز ستادی ارجمند معتقدم که تعبیر روشنفکری برای امثال شما مناسب نیست شماها نو اندیشی دینی و علمی هستید. شما اینجا و اکنون را با آنجا و آن زمان در هم می‌امیزید.

آینده این نهاد علمی و آموزشی به توجه راهبری و کاربری به همان چیزی است که از آن به نق نق روشنفکری یاد می‌شود. برخی از نق نق های روشنفکری آینده از این قرار می‌تواند باشد:

1. دوره دکتری را برگزار کردید باشد اما ترا خدا امانتدار خوبی باشید.

2. مرکز مطالعات را با نیروهای  با سابقه به بهانه‌های مختلف تعطیل کردید قبول اما شما را به خدا در باز سازی آن نیم نگاهی به نارسایی‌ها و عوامل آنها در گذشته داشته باشید.

3. برخی از اعضای هیات علمی را به بهانه‌های مختلف تحقیرت کذیب و منزوی کرده‌اید اشکالی ندارد اما شما را به خدا توجه داشته باشید آنهایی را که در سمت‌های گوناگون با احکام پر طمطراق نصب می کنید چه توانایی هایی دارند؟

4. نظام اداری و مالی را از ریاست اعضای هیات علمی خارج کردید قبول اما شما را به خدا برخیزید و یه سری به اتاق‌های کارمندان بزنید و روند امور را ببینید و امور مالی را صرفا در پرداخت به موقع حقوق شاهکار نخوانید!

5. در مناسبات فرهنگی و بین المللی از نیروی جوان استفاده کرده‌اید  باشد اما شما را به خدا بررسی کنید که آیا همان به قول شما نق نق روشنفکری ددر این زمینه رست بوده است یا خیر.

 با جمله ای از علی ( ع) تمام می کنم گه فرمود: الله الله و نظم امرکم. شما را به خدا نظم در کارهای خود را فراموش نکنید. نظم مفهومی مدرن دارد که باز همان روشنفکران نق نقو می دانند. از روشنفکری نهراسید از تاریک فکری بهراسید!

/ 11 نظر / 2 بازدید
نمایش نظرات قبلی
یکی از همان نق نقو ها

سلام من نق نقو هستم ولی روشنفکر دست کم به آن معنای مصطلح خیر. از مطالعه ی متن جنابعالی که پر بود از دلسوزی و آگاهی لذت برم. مشکل دانشگاه از همان روز نخست آنومی در هدف بود. باری به هر جهت رفتن که هنوز هم ادامه دارد. وقتی از دل یک مرکز مطالعات ادیان این همه مو’سسه جورواجور بیرون می آید(مدرسه هنر. دفتر حقوق بشر. مرکز تقریب. مرکز زبان. دانشکده اخلاق و تربیت. چاپ و نشر. پکتا. دایره المعارف...) که برخی از این ها را با هیچ چسب و سریشی نمیتوان به دانشگاه چسباند- خود دلیلی است بر این که از روز اول معلوم نبود که ما داریم به کجا می رویم. یادم هست که رئیس فرزانه دانشگاه تآکید داشتند که تنها دو دوره دانشجوی ارشد میگیرند و خلائ پژوهشگر را در این عرصه پر میکنند و بعد تمام. غصه میخورم که چرا الان سالی دو دوره می گیرند. شادمانی ایشان در روز افتاحیه و آن عبارت مشهور که فرمودند خوشحالم که شاخ شما هیات علمی ها (منظورشان همین روشنفکرهای نق نقو بود) را شکستم خیلی من را ب تردید و تامل واداشت که به کجا چنین شتابان. امروز هجوم سنگین بیرونی ها به دانشگاه به بهانه ی همین روشنفکرهای نق نقو بی تردید سردی ر این کثرت دانشجو دارد...

سیدعلی اصغرشفیعی

1نگاه به افق بلاتراست که تشنگی به علوم را نشان میده2محدودیت های مراکز علمی رابافرمول علمی باید ازبین برد درقالب افق جشم انداز تدبیر اهداف راطراحی کنید3جملات معترضه بوداگر میخواهی بامخاطب مسول ارتباط برقرارکنید ماهیت خواسته ها راکه بحق هم هست معرفتی کنید4چالش فکری جمعی ایجاد کنید تاانان واداربه قبول فراترازوضع موجود شوند

شریعتمداری

بسیارعالی ودردمندانه بود.مافراوان میشودکه ازروشنفکری دم میزنیم وازحاملانش بهره مندمیشویم ولی چون انتقادهای درست ونادرست آنهارامیشنویم آنهاوروشنفکریهایشان رابه سخره میگیریم.ادیان بااستانداردهای حاکم برذهنیت ماشهرت بسیاری یافته ودراهداف ترویجی خودتوفیقات بسیاری داشته ولی قطعاازاهداف علمی خوددورافتاده بااینهمه من وشمامیتوانیم بجای آنکه اسیرمناسبات مرسوم باشیم تاحدی براین شرایط فایق آییم وزمام کاررادردست بگیریم واین نیازمندهمفکری وهمدلی من وشماست.بازمیگویم:دست مریزاد![لبخند]

دوست قدیمی

سلام به شما. ابتدا چند تبریک عرض کنم: بعثت نبی اکرم (ص) ، مسئولیت جدید و بلاگ نوپای شما را. مطالب خود و ارزشمندی را مرقوم فرمودید که بهره بردیم و ان شاء الله بیشتر و بهتر خواهید نوشت. مهم نیست که در مطاوی نوشته به دیگران را به خواندن نوشته هایتان میهمان کردید، به ایماء و اشاره _که البته گاه وضوحش بیشتر از تصریح است _ چه نوشتید.اگر باز هم نوشته هایتان را مرور کنید، خواهید دید که مرز انصاف و جوانمردی را خود بگویید چه کردید! خدا کند ما روزی از خودشیفتگی و خودفریبی برای همیشه نجات یابیم؛ دیگران را کم و ناچیز نبینیم و شاید ناخواسته و به درستی حقیقت کتمان را با یستطرون (=یستترون) اذعان کرده اید. مرقوم فرمودید که نام و نشانی از مرکز ادیان نیست، ولی هست. حداقل در دو سه گروه عرفان، مذاهب اسلامی و فلسفه دین هفتاد هشتاد استاد و فارغ التحصیل فرهیخته به جد و به رغم همه کاستیها و کمبودها مشغولند و انتشار تعداد معتنا بهی مقاله و کتاب در همین آغاز کار شاهد آن است. اگر ما دچار یبوست قلم شده ایم، کسانی در حال جبران آن هستند. البته به گمانم دوستان عزیز قدیمی هم مشغولیتهای مهمی چون رساله داشته اند که در هر حال چه دانشگاه بود

دوست قدیمی

سلام به شما و همه دوستان قدیمی و جدید. ابتدا چند تبریک عرض کنم: بعثت نبی اکرم (ص) ، مسئولیت جدید و بلاگ نوپای شما را. مطالب خود و ارزشمندی را مرقوم فرمودید که بهره بردیم و ان شاء الله بیشتر و بهتر خواهید نوشت. مهم نیست که در مطاوی نوشته¬ای که دیگران را به خواندنش میهمان کردید، به ایماء و اشاره _که البته گاه وضوحش بیشتر از تصریح است _ چه نوشتید و چقدر طعنه زده اید.اگر باز هم نوشته¬هایتان را مرور کنید، خواهید دید که مرز انصاف و جوانمردی را خود بگویید چه کردید! خدا کند ما روزی از خودشیفتگی و خودفریبی برای همیشه نجات یابیم؛

دوست قدیمی

(ادامه مطلب 1) دیگران را کم و ناچیز نبینیم و البته نیم نگاهی به آرامی و آهستگی به کارنامه کاری خودمان در مسئولیتهای مختلف بیندازیم. نمیدانم شاید ناخواسته و به درستی، حقیقت کتمان را با یستطرون (=یستترون) اذعان کرده¬اید. مرقوم فرمودید که نام و نشانی از مرکز ادیان نیست، ولی هست. حداقل در گروههای عرفان و شیعه شناسی و مذاهب اسلامی و فلسفه دین هفتاد- هشتاد استاد و فارغ التحصیل فرهیخته به جد و به رغم همه کاستیها و کمبودها مشغولند و انتشار تعداد معتنابهی مقاله و کتاب در همین آغاز کار شاهد آن است. البته اگر ما دچار یبوست قلم شده¬ایم، کسانی در حال جبران آن هستند. ادامه دارد

دوست قدیمی

(ادامه مطلب 2) البته به گمانم دوستان عزیز قدیمی هم مشغولیتهای مهمی چون رساله داشته اند که در هر حال چه دانشگاه بود یا مرکز، چه آدمهای قدری در راس امور بودند یا نبودند، نتیجه همین بود و بس. شما با چه معیاری و چه سنجه ای رشد علمی را میسنجید، نمیدانم ولی به افتخارات خود اهانت نکنید. میتوانیستیم بهتر باشیم ولی الان هم کم نیستیم. کدام دانشگاه افتخارات پژوهشی دانشگاه ما را دارد؟ مگر نه اینکه دانشگاههای مادر همین نوشته های منتشره را منبع درسی خودشان کرده اند؟ دلم میخواست هفته پیش دوستان عزیز سر از لحاف درمیاوردند و با توجه به اطلاع رسانی جور واجور قدمی در شهر کتاب تهران یا انجمن قلم حوزه در قم میگذاشتند و احساس افتحار و سربلندی میکردند و دیگر یستترون یا یستطرون نمیکردند؛ نگاهی به اولین مجله انگلیسی زبان حوزه و دانشگاه میانداختند

دوست قدیمی

(ادامه مطلب3 ) و این همه کتاب و مقاله در مجله خودمان یا مجلات علمی پژوهشی را میدیدند و کسانی را که به شوق و امید مشغول فعالیتهای پژوهشی و مهمتر از آن در حال شدن هستند، سپس به همدیگر دست مریزاد میگفتند. آن بیماری که به روشنفکری نسبت داده میشود، همین است.در هر حال کسی مرکز مطالعات و پژوهش را تعطیل نکرده است و اگر ما از اندیشیدن و نوشتن باز مانده ایم، دیگر باید خودمان را ملامت کنیم و لا غیر ولی به رنجی که دیگران میکشند و دستاوردی که به لطف حق حاصل میشود، نباید جفا کرد. به گمانم کارنامه دوساله حداقل یک بخش از دانشگاه یعنی پژوهش که به شکلی مستند ارائه و فشرده ای از آن در سایت دانشگاه منتشر شده، به قدر کافی گویاست. در پایان شما به آیه ای که چند ماه پیش در نوشته ای با همین مضمون و همین مقدار ...مرقوم کردید، متذکر میشوم که اعدلوا هو اقرب للتقوی. بگذریم، راستی عید شما مبارک!

ريزه خوار سفره اديان

با سلام ، خيلي خوب بود . اي عزيز ، آنچه حاصل آمد نتيجه فعاليت همه است، خود را مبرا نكنيم . نيم نگاهي به گذشته، مشخص مي كند كه نق زن هاي كنوني، مسئولين ديروز بودند. (افراد هر جامعه لياقت همان مسئوليني را دارند كه بر آنها حكومت مي كنند) خود كرده را تدبير نيست. ازاين رو ، خود را مبرا نكنيم ، بدانيم، اگر در مجموعه اي زندگي يا كار مي كنيم، بخشي از فعاليت آن مجموعه حاصل تاثير ماست، چه خوب ، چه بد. بدانيم كه در چه شهري و در چه زماني و با چه انديشه حاكمي، چنين دانشگاهي براه انداخته ايم. با درود بر شما.

موسوی نژاد

جناب طالبی، با سلام، نوشته خوب شما را خواندم. بخشهای مهم و قابل توجه بسیاری داشت ولی به نظر من یکی از مهم ترین بخش ها همان توصیه شما به لزوم رعایت لیاقت ها در سپردن مسوولیت هاست. آیا واقعا مدیران دانشگاه بهترین ها هستند یا بر اساس نوع روابط و تعامل سرکارند؟ خوب است همه ما (بدون استثنا)، چه آنها که مسوولیت داریم و چه آنها که نداریم به آن بیاندیشیم. و البته خوب می دانیم که دانشگاه ما تافته جدا بافته ای از آنچه در جامعه ما می گذرد نیست. از کوزه همان برون ترواد که در اوست.