بدون شرح

 

دعای مادر

 

ابویزید بسطامی را پرسیدند که این پایگاه به دعای مادر یافتی این معروفی (شهرت) به چه یافتی؟ گفت: آن را هم به دعای مادر، که شبی مادر از من آب خواست. بنگریستم در خانه آب نبود، کوزه برداشتم.به جوی رفتم آب بیاوردم.چون بر سر مادر آمدم، خوابش برده بود. با خود گفتم که اگر بیدارش کنم من بزهکار باشم. بایستادم تا مگر بیدار شود. تا بامداد بیدار شد. سربلند کرد و گفت: چرا ایستاده ای؟ قصه بگفتم.

 

برخاست و نماز کرد و دست بر دعا برداشت و گفت: الهی چنان که این پسر مرا بزرگ و عزیز داشت، اندر میان خلق او را بزرگ و عزیز گردان

بستان العارفین

/ 2 نظر / 36 بازدید
ابراهیم طالبی دارابی

سلام.1 لذت بردم از آورده تازه ات. گرچه اهمیت شدید احسان به والدین در همان متن قبلی ات در استناد به سوره اسراء هویدا و اوف بر آنها تحذیر گردید اما اینجا از زبان عارف نامی خطه شاهرود و بسطام شرحی شد بر آن آیه قرآن که دلنشین شد.2چرا عنوانش بدون شرح گذاشتی؟ نامی بنه و ان قلتی آور.3معترفتم دوری و اشتغال سهمم را از نوکری مادر ربود که عالمه ای حکیمه است و بر ایفای نقش دوروبران او فزود.خدایا توبه.4هرچندگفتی درفیس بوکی بیشتر اما اینجا هم بروز باش که خواهانی دارد وخوانندگانی5راستی شما چرا با پرده و نامی مجازی درعرصه اید!؟ چرا نبایدمخاطب سردرآوردپشت یه متن کیه؟ پس فلسفه علم رجال و مسئله ثقات و پدیده تمیز خبر واثق از فاسق چی میشه!!؟ممنونم از شما.

عکس دارابکلا

ما که مادر نداریم ولی شما قدر مادرتون را بدانید-خداوند هم شما را و هم مادرتان را سلامتی بده-آمین جالب بود