جان هیک نظریه پرداز «کثرت گرایی دینی» جهان متکثر را ترک کرد!

چند روز قبل یعنی در 9 فوریه 2012 بخش دوم تاریخ زندگی یک نظریه پرداز در حوزه الهیات و فلسفه دین تکمیل شد و از این پس باید از به او این صورت یاد کرد: جان هیک( 20 ژانویه  1922 – 9 فوریه 2012). این استاد دانشگاه بیرمنگام انگلستان، نظریه چالش بر انگیزی را در حوزه فلسفه دین مطرح کرد و  از آن زمان به بعد نام او با نظریه کثرت گرایی دینی ( Religious Pluralism ) گره خورده است . او البته در دو حوزه فلسفه دین و الهیات فلسفی آثار متعددی نوشته است. جان هیک چند سال پیش به دعوت موسسه گفتگوی ادیان و پژوهشگاه اندیشه اسلامی به ایران نیز سفر کرد .  او البته همراه با نظریه اش خواهد ماند!  یادش گرامی و نقد و بررسی دیدگاه او نیز مستدام باد.

/ 4 نظر / 13 بازدید
سرگشته

با سلام و احترام معمولا در این مواقع گفته میشه "یادش گرامی و راهش پر رهرو باد" ولی ظاهرا ما فقط می تونم یادش را گرامی بداریم البته اگر راهش را تلاش علمی بدانیم (نه لزوما کثرت گرایی) در آن صورت می توان قسمت دوم را هم به کار برد ... به هرحال دانشمند بزرگی بودند

زهرا

یادش گرامی و راهش بر رهرو....

فرشته

کاش دستان خدا پیدا بود تا در آن وقت که بی حوصله وتنهایی ودلت از غم دنیا مملو. بزنی تکیه برآن وبخندی به همه رنج جهان. سلام مهربون به روزم ومنتظر نگاهت که یاریم دهد برای اندیشه های خوب.

همثانیه

سلام پدر جالب بود خدا به دادش برسد و این مشکلی که با این حرف برای جوانان ما درست شد را به خیر کند چه گناهان و خطاهایی که با این نظریه توجیه می شوند ممنون منتظرم